فیلتر ساید فریجیدر

فیلتر آب یخچال ساید فریجیدر

کاتریجی

قیمت: 110،000 تومان

نحوه سفارش (یکی از دو روش زیر):

 
1. سفارش تلفنی

2. سفارش اینترنتی

 
محصول شما رایگان و یک ساعته ارسال خواهد شد.

 

فیلتر داخلی تصفیه آب یخچال فیلتر یخچال فریجیدر

 

قیمت : 110،000 تومان

 

frigidaire fridge water filter