فیلتر یخچال ساید فریجیدر کتابی

فیلتر یخچال ساید بای ساید فریجیدر

کتابی-خشابی

قیمت: 235،000 تومان

نحوه سفارش (یکی از دو روش زیر):

 
1. سفارش تلفنی

2. سفارش اینترنتی

 
محصول شما رایگان و یک ساعته ارسال خواهد شد.

 

فیلتر داخلی تصفیه آب یخچال فیلتر یخچال فریجیدر (کتابی)

 

قیمت : 235،000 تومان

 

frigidaire fridge water filter