فیلتر یخچال مایتگ

فیلتر یخچال ساید مایتگ

فیلتر یخچال آمانا, ویرپول

510،000تومان 355،000 تومان

نحوه سفارش (یکی از دو روش زیر):

 
1. سفارش تلفنی

2. سفارش اینترنتی

محصول شما رایگان و یک ساعته ارسال خواهد شد.

 

 فیلتر داخلی تصفیه آب یخچال ویرپول و مای تگ (1 سر)

 

                       قیمت: 355،000 تومان

                              ارسال رایگان

 

محصول شما به صورت کاملا رایگان و بسیار سریع (1 ساعته) برای شما ارسال خواهد شد.

 

whirlpool and maytag fridge water filter