معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت تنش آبی در کشور گفت: با تدابیر صورت گرفته از سوی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، شهرهای دارای تنش آبی در حوضه زاینده رود کاهش یافته است و شرایط این بخش نسبت به گذشته پایدارتر شده است.
حمیدرضا کشفی با اشاره به افت بی‌سابقه بارندگی‌ها در کشور، گفت: در حالی به نیمه تابستان سال جاری رسیده‌ایم که میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۶۸ میلیمتر رسیده که در مقایسه با گذشته ۲۷ درصد و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت ۳۰ درصد کاهش داشته است.


معاون راهبری و نظارت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: کاهش محسوس بارش‌ها و فقدان توزیع یکنواخت بارندگی‌ها در کشور موجب شده است که در شرایط فعلی ۳۳۴ شهر و ۶ هزار روستای کشور دارای تنش آبی هستند.
وی ادامه داد: بدین منظور پروژه‌های متعددی در راستای تامین آب کوتاه مدت و تامین آب اضطراری در کشور اجرا شده و یا در دست اجرا است تا بتوانیم این تنش را به حداقل برسانیم.
کشفی به تشریح جزئیات طرح‌های یاد شده اشاره کرد و گفت: در همین راستا دولت نیز چندی پیش به منظور کاهش تنش آبی در کشور حدود هزار میلیارد تومان برای اجرای یک هزار و ۱۹۵ پروژه در ۲۸۰ شهر در نظر گرفته که این اعتبار در چهار محور همچون تامین آب شرب اضطراری، ارتقای کیفیت و کمک به طرح‌های تامین آب پایدار شهرها و روستاهای کشور اختصاص پیدا کرده است.
معاون راهبری و نظارت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: بر اساس این برنامه ۱۰۱ پروژه در ۱۶۴ شهر کشور با اعتباری بالغ بر ۴۳۲ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های تامین آب شرب اضطراری و ۵۴ پروژه در ۵۷ شهر به منظور بهبود کیفیت آب شرب با اختصاص اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: آبرسانی روستایی و سیار در میان پنج تا ۶ هزار روستای کشور با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص و تکمیل ۴۰ پروژه در ۵۹ شهر با اختصاص ۲۸۸ میلیارد تومان از محل اعتبار مصوب شده دولت، بخش دیگری از برنامه‌های خواهد بود که برای کاهش تنش آبی در کشور در نظر گرفته شده است.
کشفی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه در تلاش برای مدیریت تنش آبی در کشور هستیم، گفت: با تدابیر صورت گرفته از سوی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مناطق دارای تنش آبی در حوضه زاینده‌رود به حداقل رسیده است و شرایط این بخش نسبت به گذشته به مراتب بهتر و پایدارتر شده است.