نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۸ رقمی معادل۱۸ میلیارد تومان برای ساخت سد آناهیتا در نظر گرفته شده که به دنبال افزایش آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هستیم.

حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی در خصوص مراحل اجرای سد آناهیتای شهرستان کنگاور، گفت: طی سه سال اخیر تلاش کرده‌ایم تا اعتبارات لازم سد آناهیتا کنگاور تامین شود در لایحه بودجه سال ۹۸ رقمی معادل۱۸ میلیارد تومان برای ساخت این سد در نظر گرفته شده که به دنبال افزایش آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هستیم.

  
سد آناهیتای کنگاور فاقد شبکه انتقال است

 

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه علی رغم اینکه سد آناهیتا سه منظوره است برای خط انتقال آن فعالیتی صورت نگرفته است، تصریح کرد: آب جمع شده در پشت سد آناهیتا باید در زمینه شرب، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار بگیرد، در حال حاضر این سد فاقد شبکه انتقال است و تبدیل به پارچ آب می‌شود.

 
وزارت نیرو مراحل ساخت سد را مجزا از یکدیگر نداند

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تملکات سد آناهیتا صورت نگرفته است، ادامه داد: باید مراحل ساخت بدنه و شبکه انتقال سد همزمان انجام شود، وزارت نیرو نباید مراحل سد را مجزا و مجرد از یکدیگر بداند، اقدامات تامین ساختمان سد، تملک و شبکه‌های انتقال باید هماهنگ و همگون باشد.

 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه بارها در خصوص عدم هماهنگی مراحل ساخت سد آناهیتا تذکراتی داده‌ایم که به آنها توجه نشده است، خاطرنشان کرد: شبکه یک و دو سد آناهیتا توسط وزارت نیرو و شبکه‌های سه و چهار توسط وزارت جهاد کشاورزی باید اجرا شود اما هر دو وزارتخانه در این زمینه کوتاهی کرده‌اند که باید به نحو موثری آن را جبران کنند.