فیلتر یخچال

فیلتر

فیلتر یخچال ساید

فیلتر آب

فیلتر یخچال
فیلتر

فیلتر یخچال ساید

فیلتر

فیلتر

فیلتر آب

فیلتر یخچال
فیلتر
فیلتر یخچال فیلتر آب فیلتر یخچال ساید فیلتر یخچال فیلتر یخچال
 
شماره سفارشات :  02122085150

ارسال رایگان به سراسر ایران

  برای ارسال عکس فیلتر در تلگرام کلیک نمایید

 

Water purification is the process of removing undesirable chemicals, biological contaminants, suspended solids and gases from contaminated water. The goal is to produce water fit for a specific purpose. Most water is disinfected for human consumption (drinking water), but water purification may also be designed for a variety of other purposes, including fulfilling the requirements of medical, pharmacological, chemical and industrial applications. The methods used include physical processes such as filtration, sedimentation, and distillation; biological processes such as slow sand filters or biologically active carbon; chemical processes such as flocculation and chlorination and the use of electromagnetic radiation such as ultraviolet light.

Purifying water may reduce the concentration of particulate matter including suspended particles, parasites, bacteria, algae, viruses, fungi, as well as reducing the amount of a range of dissolved and particulate material derived from the surfaces that come from runoff due to rain.

The standards for drinking water quality are typically set by governments or by international standards. These standards usually include minimum and maximum concentrations of contaminants, depending on the intended purpose of water use.

Visual inspection cannot determine if water is of appropriate quality. Simple procedures such as boiling or the use of a household activated carbon filter are not sufficient for treating all the possible contaminants that may be present in water from an unknown source. Even natural spring water – considered safe for all practical purposes in the 19th century – must now be tested before determining the kind of treatment, if any, is needed. Chemical and microbiological analysis, while expensive, are the only way to obtain the information necessary for deciding on the appropriate method of purification.

According to a 2007 World Health Organization (WHO) report, 1.1 billion people lack access to an improved drinking water supply, 88 percent of the 4 billion annual cases of diarrheal disease are attributed to unsafe water and inadequate sanitation and hygiene, while 1.8 million people die from diarrheal diseases each year. The WHO estimates that 94 percent of these diarrheal cases are preventable through modifications to the environment, including access to safe water.[1] Simple techniques for treating water at home, such as chlorination, filters, and solar disinfection, and storing it in safe containers could save a huge number of lives each year.[2] Reducing deaths from waterborne diseases is a major public health goal in developing countries

Source Page : Water purification