فیلتر بیرونی یخچال ساید

فیلتر بیرونی یخچال ساید بای ساید (تمامی برندها)

حذف کلر، رنگ،بو + آنتی باکتریال

قیمت: 395،000 تومان

فیلتر بیرونی یخچال ساید بای ساید (تمامی برندها)

بیرونی - مینرال

قیمت: 48،000 تومان

ارسال رایگان

فیلتر بیرونی کوچک یخچال ساید بای ساید (تمامی برندها)

حذف کلر، رنگ،بو + آنتی باکتریال

قیمت: 355،000 تومان