فیلتر یخچال ساید کنمور و کنوود

فیلتر تصفیه آب یخچال ساید بای ساید کنمور و کنوود

داخلی - لیوانی

قیمت: 84،000 تومان

ارسال رایگان

فیلتر یخچال ساید کنمور 2 لول بلند مشترک با ویرپول و ...

داخلی-موشکی

قیمت: 265،000 تومان

ارسال رایگان

فیلتر یخچال ساید کنوود و کنمور و میتگ

داخلی - لیوانی

قیمت: 235،000 تومان

 ارسال رایگان

فیلتر بیرونی یخچال کنمور, کنوود

فیلتر بیرونی یخچال کنمور, کنوود

قیمت: 65،000 تومان

در صورت خرید همزمان با فیلتر داخلی، مشمول 15% تخفیف می شود.

حذف کلر, باکتری, رنگ, بو, بهبود مزه